Hủy

Mục tiêu thương mai Tin tức

  • 25/06/2013 - 08:27

    Áp lực tăng tín dụng cuối năm

    Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12% của năm nay, bài toán tăng trưởng tín dụng đang cần một giải pháp tổng thể.