Hủy

My dinh Tin tức

  • 11/04/2024 - 13:59

    Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam

    Chương trình được tổ chức với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dinh dưỡng khoa học – vận động hợp lý tới nhiều vùng miền, địa phương hơn nữa.
  • 08/04/2024 - 14:46

    Apple chế tạo robot làm việc nhà

    Sau khi từ bỏ phát triển ô tô điện, các kỹ sư của Apple chuyển hướng nghiên cứu chế tạo các robot cá nhân làm việc nhà.