Hủy

My dinh Tin tức

5 xu hướng làm việc năm 2023

5 xu hướng làm việc năm 2023

Các chuyên gia nghiên cứu của dịch vụ định hướng nghề nghiệp CareerFoundry dự đoán năm mới sẽ chứng kiến những biến đổi sâu sắc trong xu hướng nghề nghiệp thế giới.

  • 06/12/2022 - 10:36

    Nghệ Thuật Dessin

    Đây là cuốn sách thứ 2 của Nguyễn Đình Đăng viết về mỹ thuật, sau cuốn Kỹ Thuật Vẽ Sơn Dầu do Đông A và NXB Dân Trí xuất bản năm 2018.
  • 05/12/2022 - 09:28

    Trú ẩn trong bão đình lạm

    Bóng ma đình lạm toàn cầu, tính phân cực của kinh tế thế giới và các tài sản nên đầu tư thời kỳ đình lạm.
Người Tiên Phong