Hủy

Myanmar center Tin tức

Giải cứu HAGL: Nhiệm vụ có khả thi?

Giải cứu HAGL: Nhiệm vụ có khả thi?

Đến cuối tháng 3/2016, HAGL vẫn còn gánh nặng nợ hơn 34.000 tỉ đồng. Trong đó, riêng các khoản vay ngắn hạn dài hạn gộp lại đã trên 28.000 tỉ đồng.