Hủy

Nadiem Makarim Tin tức

Gojek có Bộ trưởng

Gojek có Bộ trưởng

Thông tin CEO Gojek từ chức để làm... bộ trưởng khiến nhiều người bất ngờ.

Người Tiên Phong