Hủy

Nadiem Makarim Tin tức

Gojek có Bộ trưởng

Gojek có Bộ trưởng

Thông tin CEO Gojek từ chức để làm... bộ trưởng khiến nhiều người bất ngờ.