Hủy

Nam Ossetia Tin tức

Sóng gió 14 năm cầm quyền của Putin

Sóng gió 14 năm cầm quyền của Putin

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine chỉ là một trong chuỗi thách thức tài điều hành của Tổng thống Vladimir Putin trong suốt 14 năm làm lãnh đạo nước Nga.

Tại sao là Crưm?

Tại sao là Crưm?

Với phe thân phương Tây nắm quyền sau khi Viktor Yanukovych bị lật đổ Tổng thống, lo ngại khu vực Crưm sẽ trở thành chiến trường giữa các lực lượng đối nghịch.