Hủy

Nạn đói toàn cầu Tin tức

Báo động nạn đói trên toàn cầu

Báo động nạn đói trên toàn cầu

Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) vừa kêu gọi viện trợ 120 triệu USD cho “các cuộc khủng hoảng hiện đang thiếu kinh phí hỗ trợ nhất trên thế giới”.