Hủy

Năng lượng hạt nhân Tin tức

"Sắc màu" của hydro

Hydro được giới thiệu là yếu tố quan trọng trong chuyển hoá năng lượng. Nhưng tác dụng phụ của các loại hydro là điều cần được lưu ý.