Hủy

Năng lượng xanh Tin tức

Hydrogen & đích đến 40 tỉ USD

Hydrogen & đích đến 40 tỉ USD

Khoảng cách giữa chính sách và nhu cầu đầu tư có thể khiến Việt Nam bỏ lỡ tham gia chuỗi giá trị, khó để lại dấu chân carbon với chi phí thấp.