Hủy

Nang no Tin tức

  • 08/04/2024 - 14:00

    Kho LPG chờ thêm dòng tiền

    Chính phủ đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng khả năng lưu trữ sản phẩm dầu mỏ nhưng thu hút đầu tư kho chứa LPG lại không đơn giản.