Hủy

Não tủy Tin tức

Ngủ để làm sạch hệ thần kinh

Ngủ để làm sạch hệ thần kinh

Chúng ta biết bộ não và các cơ quan của chúng ta làm việc tốt hơn khi tỉnh dậy. Nhưng chúng ta chưa biết lý do tại sao chúng ta cần ngủ.