Hủy

Napoli Tin tức

ECB giữ nguyên lãi suất điều hành

ECB giữ nguyên lãi suất điều hành

Lãi suất đều được ECB giữ nguyên trong tháng 10 sau khi bất ngờ hạ cả ba lãi suất điều hành chủ chốt xuống mức thấp nhất lịch sử trong tháng 9.