Hủy

Nền kinh tế Indonesia Tin tức

  • 02/11/2012 - 06:48

    Kinh tế châu Á đã chạm đáy

    Những dấu hiệu suy giảm mạnh ở các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương dường như đã dịu đi, tuy nhiên chưa thể phục hồi trong ngắn hạn.