Hủy

Nền kinh tế Việt Nam Tin tức

  • 07/12/2015 - 06:53

    Kinh tế Việt Nam đang tụt lại phía sau

    “Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, mức tăng năng suất lao động giảm là vấn đề đáng quan ngại”.
Người Tiên Phong