Hủy

Nền móng Tin tức

  • 22/05/2014 - 07:08

    Giá vàng giảm sau biên bản họp Fed

    Biên bản cho thấy, Fed bắt đầu đặt nền móng cho đợt cắt giảm gói kích thích cuối cùng nhưng chưa đưa ra được quyết định chính thức.