Hủy

Nền tảng cho nhà ngắn hạn Luxstay Tin tức

Luxstay gọi vốn thêm 3 triệu USD

Luxstay gọi vốn thêm 3 triệu USD

Luxstay, công bố nhận thêm 3 triệu USD từ vòng Bride Round với sự tham gia của CyberAgent Ventures, Y1 Ventures, cùng một số nhà đầu tư khác.