Hủy

Netflix Prize Tin tức

“Thủ đoạn” của Netflix

“Thủ đoạn” của Netflix

Netflix đã trở thành một trong những dịch vụ streaming có ảnh hưởng nhất thế giới nhờ phân tích dữ liệu như thế nào?