Hủy

New City Thủ Thiêm Tin tức

Thăm nhà mới, rước lộc Xuân

Thăm nhà mới, rước lộc Xuân

Từ nay đến trưa ngày chủ nhật 14.01.2018, khách hàng tham dự chương trình công bố 2 tháp Hawaii và Venice thuộc dự án New City sẽ được rút thăm nhận quà.

Người Tiên Phong