Hủy

Ngân hàng đầu tư công nghệ Tin tức

Đối vốn để tìm đối tác

Đối vốn để tìm đối tác

Các NH Việt Nam nên mở rộng tìm kiếm đối tác, đồng thời "room" nhà đầu tư ngoại nên được nới lên 49% trong giai đoạn 2014-2015.

Người Tiên Phong