Hủy

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam Tin tức

  • 08/04/2013 - 14:21

    VSD cảnh cáo ngân hàng VIB

    VIB vi phạm quy định về nộp phí tại Quy chế Thành viên và phải nộp đủ phí theo quy định trong vòng 5 ngày kể từ 5/4.