Hủy

Ngân hàng VIB Tin tức

  • 11/09/2017 - 18:09

    IFC sẽ cho VIB vay 200 triệu USD

    Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ đầu tư 200 triệu USD vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) dưới hình thức khoản cho vay cao cấp.