Hủy

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Tin tức

  • 18/08/2017 - 09:33

    VPBank lên sàn: thỏa cơn khát vốn

    VPBank dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động khoảng 6.000 tỉ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho vài năm tới.