Hủy

Ngân hàng yếu kém Tin tức

  • 10/11/2014 - 08:50

    Tái cơ cấu ngân hàng, bao lâu?

    Hoạt động tái cơ cấu ngân hàng đã được 3 năm nhưng vẫn còn lúng túng, có chuyên gia kinh tế cho rằng phải mất 10 năm, chứ không thể vội...