Hủy

Ngành an ninh Tin tức

Crimea thông qua hiến pháp mới

Hiến pháp mới "dựa trên các nguyên tắc dân chủ bảo vệ các quyền và sự tự do trên cơ sở tính chất đa chủng tộc và đa văn hóa ở Crimea".