Hủy

Ngành bán lẻ Tin tức

Dịch chuyển lớn trên bản đồ tiêu dùng

Dịch chuyển lớn trên bản đồ tiêu dùng

Ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ đang có những thay đổi rất lớn, buộc doanh nghiệp phải bắt kịp xu hướng, từ sản phẩm đến nền tảng phân phối, bán hàng, marketing...

Người Tiên Phong