Hủy

Ngành du lịch pakistan Tin tức

Du lịch Pakistan hồi sinh

Du lịch Pakistan hồi sinh

Khủng bố, chiến tranh, địa hình phức tạp khiến Pakistan bị coi là vùng đất bất an. Tuy nhiên vài năm gần đây, nơi này đang thu hút du lịch trở lại.