Hủy

Ngành may mặc Tin tức

Cái chết của ngành may mặc

Cái chết của ngành may mặc

Khi kinh tế tăng trưởng, lương tăng trở lại và người tiêu dùng hăm hở đi mua sắm thì những người Mỹ lại ngày càng chi tiêu ít hơn vào quần áo.