Hủy

Ngành ngân hàng Tin tức

  • 19/06/2022 - 07:00

    Ngân hàng với nỗi lo nợ xấu

    Giới phân tích lo ngại tình hình nợ xấu sẽ được bộc lộ rõ nét hơn nếu Thông tư 14 hết hạn vào cuối tháng 6.