Hủy

Ngày Quốc tế Lao động Tin tức

  • 02/04/2013 - 16:11

    HSX nghỉ 3 ngày giao dịch dịp 30/4-1/5

    Thị trường không giao dịch vào thứ Hai, ngày 29/4 và cũng không giao dịch vào ngày đi làm bù 4/5. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ giao dịch ngày 19/4.
  • 27/03/2013 - 10:34

    Nghỉ 5 ngày trong dịp lễ 30/4 và 1/5

    Các các bộ, công chức, viễn chức, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp... được nghỉ liên tục từ 27/4 - 1/5.