Hủy

Nghe hoi Tin tức

  • 12/09/2023 - 10:47

    Những tiềm năng của A.I

    Trí tuệ nhân tạo (A.I) giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy tiến bộ trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh theo hướng thông minh hơn, tiện lợi hơn.
  • 23/08/2023 - 14:00

    YouNet Group phiên bản 2.0

    Vị trí dẫn đầu thị trường social listening ở Việt Nam gần 1 thập kỷ qua của YouNet Group có thể bị thay đổi nếu Công ty không thích ứng nhanh.