Hủy

Nghe nghiep Tin tức

  • 22/01/2020 - 13:00

    Khởi nghiệp là thái độ sống

    Khởi nghiệp là chặng đường đầu tiên tìm kiếm thành công của các bạn trẻ. đến mục tiêu này vì đam mê hay vì những kiếm tìm khác?
  • 14/05/2019 - 17:02

    Học gì để không thất nghiệp?

    Chúng ta cần học nhiều thứ hơn khi còn ở giảng đường để luôn chủ động lựa chọn trong công việc và nghề nghiệp.