Hủy

Nghề nguy hiểm Tin tức

Chủ tịch ngân hàng, nghề nguy hiểm?

Chủ tịch ngân hàng, nghề nguy hiểm?

Nhiều vụ bắt bớ, từ nhiệm bất ngờ của lãnh đạo ngân hàng đang làm nóng dư luận khiến câu chuyện về nghề lãnh đạo ngân hàng càng thêm thời sự.

Người Tiên Phong