Hủy

Nghị định 60 Tin tức

Nới room

Nới room "kích" dòng vốn ngoại

Với tổng giá trị các vụ M&A đạt mức cao nhất trong 3 năm qua, Nghị định 60 đã là một bước tiến lớn nhưng sẽ còn nhiều việc phải làm.