Hủy

Nghị quyết 02 Tin tức

Yêu cầu lưu hồ sơ vay gói 30.000 tỷ đồng để thanh tra

Yêu cầu lưu hồ sơ vay gói 30.000 tỷ đồng để thanh tra

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện 5 ngân hàng thương mại (NHTM) được giao nhiệm vụ cho vay hỗ trợ nhà ở ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để có thể triển khai cho vay đối với khách hàng từ 01/6/2013. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các NHTM được giao nhiệm vụ phải theo dõi và lưu riêng hồ sơ các khoản vay của "chương trình 30.000 tỷ" để phục vụ cho thanh tra, kiểm toán.