Hủy

Nghị quyết của đại hội Tin tức

  • 10/09/2012 - 07:58

    TAS cân nhắc tăng vốn

    Giá phát hành là giá giao dịch bình quân 5 phiên giao dịch kể từ ngày được UBCK chấp nhận phương án phát hành, nhưng không thấp hơn 6.500 đồng/cp.