Hủy

Nghị quyết Đại hội cổ đông Tin tức

  • 21/07/2013 - 20:44

    Lịch sự kiện ngày 22/7

    HSX kéo dài thời gian giao dịch. VN30 điều chỉnh danh mục. L62 giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.
  • 15/07/2013 - 16:50

    GFC hủy niêm yết từ ngày 19/7

    GFC hủy niêm yết tự nguyện theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Ngày giao dịch cuối cùng là 18/7.
XOR, XOR Việt Nam