Hủy

Ngô Trí Long Tin tức

Tận thu không bằng chống thất thoát

Tận thu không bằng chống thất thoát

Tạm tính theo số liệu thu ngân sách từ bia năm 2016 là 30.000 tỉ đồng, số tiền thất thu thuế ở sản phẩm này vào khoảng 2.100-3.000 tỉ đồng/năm.

Cửa nào vào kho vàng 500 tấn?

Cửa nào vào kho vàng 500 tấn?

Không phải ngẫu nhiên mà đề xuất huy động vàng trong dân đã được đưa ra từ năm 2012 nhưng sau 5 năm vẫn chỉ dừng lại ở mức... đang bàn bạc.