Hủy

Ngọc Hiển Tin tức

  • 09/01/2013 - 22:08

    Lịch sự kiện ngày 10/1

    Cổ đông nội bộ HPP đăng ký giao dịch cổ phiếu. BT6, DRL giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức. TTF giao dịch không hưởng quyền phát hành cổ phiếu.