Hủy

Ngọc Hiển Tin tức

  • 09/01/2013 - 22:08

    Lịch sự kiện ngày 10/1

    Cổ đông nội bộ HPP đăng ký giao dịch cổ phiếu. BT6, DRL giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức. TTF giao dịch không hưởng quyền phát hành cổ phiếu.
Người Tiên Phong