Hủy

Người chỉ huy Tin tức

  • 13/05/2014 - 12:22

    Dân TPHCM mua ròng 2 tấn vàng

    Luỹ kế 3 tháng đầu năm, lượng mua vàng miếng của doanh nghiệp trên địa bàn đạt khoảng 29 tấn, trong khi đó bán ra 31 tấn.