Hủy

Người đứng đầu Tin tức

Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

Patamar Captial đầu tư vào JupViec.vn

Quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital vừa hoàn tất việc đầu từ vào JupViec.vn,nền tảng kết nối người giúp việc và khách hàng thông qua ứng dụng di động.

  • 02/10/2014 - 17:10

    70.000 tỷ USD chảy trong các "ngân hàng ngầm"

    Người đứng đầu bộ phận phân tích tài chính toàn cầu của IMF, cho biết có hơn 70.000 tỷ USD tài sản trên thế giới hiện đang được điều khiển bởi các ngân hàng ngầm.
Người Tiên Phong