Hủy

Người nước ngoài muốn giữ quốc Việt Tin tức

Kiều bào muốn giữ quốc tịch Việt nam

Kiều bào muốn giữ quốc tịch Việt nam

Người nước ngoài muốn nhập quốc tịch của quốc gia thì phải từ bỏ quốc tịch gốc, quy định của Luật Quốc tịch của Việt Nam tương tự một số quốc gia.

Người Tiên Phong