Hủy

Người pha cà phê Tin tức

Thách thức với cà phê Starbucks

Thách thức với cà phê Starbucks

Máy pha cà phê mới nghiền với giá rẻ hơn hẳn của 7-Eleven đang đặt ra thách thức với cốc cà phê Starbucks không chỉ ở Nhật