Hủy

Người thu nhập thấp Tin tức

  • 20/03/2013 - 09:41

    Vì sao chưa quy định cho vay mua nhà ở xã hội?

    Theo NHNN, việc không đưa hình thức cho vay để mua nhà ở xã hội vào dự thảo "Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở" là để bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Luật Nhà ở năm 2005. Do đó, cho đến thời điểm này, chưa có đủ cơ sở pháp lý để mua bán nhà ở xã hội, nên việc cho vay cũng chưa đủ cơ sở để quy định tại dự thảo Thông tư.
  • 19/03/2013 - 10:02

    “Nản” với nhà ở xã hội!

    Hình thành từ năm 2006 nhưng sau nhiều năm, dự án nhà ở xã hội của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã “đắp chiếu” vì nhiều vướng mắc. “Chỗ nào cũng ủng hộ, nhưng vướng nhất là không có đất nên không xây dựng được nhà ở cho những người tham gia dự án”, ông Nguyễn Duy Nhật nói.