Hủy

Người trồng cà phê Tin tức

Giá cà phê khó đạt kỳ vọng?

Giá cà phê khó đạt kỳ vọng?

Giá cà phê không những không tăng như kỳ vọng mà lại vừa tiếp tục giảm mạnh, trong khi lượng cà phê tồn trong dân và doanh nghiệp có thể không nhỏ.