Hủy

Nguồn cung cà phê Tin tức

Thị trường cà phê ngày 14/10

Thị trường cà phê ngày 14/10

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 41,9-42,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.

Thị trường cà phê ngày 15/7

Thị trường cà phê ngày 15/7

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 37,9-38,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.

  • 21/06/2016 - 08:00

    Thị trường cà phê ngày 21/6

    Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng lên 36,6-37,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng trong khi giá Arabica sàn New York đảo chiều giảm.
  • 12/01/2016 - 08:25

    Bản tin thị trường cà phê ngày 12/1

    Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm mạnh xuống 31,6-32,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Người Tiên Phong