Hủy

Nguồn lao động Tin tức

  • 29/10/2013 - 00:32

    Top 6 ngành đang thừa lao động

    Lượng người có nhu cầu tìm việc lĩnh vực kế toán - kiểm toán tăng đột biến trong tháng 10, nhưng đa phần không đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.
  • 04/03/2013 - 12:29

    HP tiếp tục giảm lao động để tái cấu trúc

    Theo CEO Meg Whitman của HP, hãng này đã thực hiện được nửa chặng đường tái cấu trúc, sắp tới họ sẽ tiếp tục giảm thêm 15.000 nhân viên và đổi mới hoạt động kinh doanh.