Hủy

Nguyễn Đình Cung Tin tức

  • 06/01/2014 - 13:39

    TPP - cú hích cho dệt may

    DN dệt may (DM) cần phải hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế-nguyên phụ liệu-may-phân phối và có sự liên kết hữu cơ giữa các khâu.