Hủy

Nguyen do Tin tức

Thiện nguyện cần chuyên nghiệp

Thiện nguyện cần chuyên nghiệp

Cần Xây dựng các thiết chế bảo vệ lợi ích của người đóng góp thiện nguyện cũng như yêu cầu trách nhiệm minh bạch của các hoạt động liên quan.

  • 24/02/2021 - 13:39

    Bầu Thụy giàu cỡ nào?

    Chưa đầy hai tháng, giá cổ phiếu THD đã tăng hơn 689% kéo theo giá trị tài sản của bầu Thụy gia tăng mạnh.