Hủy

Nguyễn Hoài Anh Tin tức

Tại sao hàng Việt khó vào Wal-Mart?

Tại sao hàng Việt khó vào Wal-Mart?

Đưa sản phẩm vào Wal-Mart không được nhiều lợi nhuận, nhưng đổi lại có thể mở được cánh cửa bước vào thị trường Mỹ và các thị trường khó tính khác.

XOR, XOR Việt Nam