Hủy

Nguyễn Hồng Châu Tin tức

Mai Nguyên “giật mình”

Mai Nguyên “giật mình”

Khi chạm đến mốc 6 cửa hàng chính, 6 cửa hàng liên kết thương hiệu, ông chủ hệ thống bỗng giật mình.

XOR, XOR Việt Nam