Hủy

Nguyen hong Tin tức

Mai Nguyên “giật mình”

Mai Nguyên “giật mình”

Khi chạm đến mốc 6 cửa hàng chính, 6 cửa hàng liên kết thương hiệu, ông chủ hệ thống bỗng giật mình.

  • 15/08/2018 - 10:15

    Lồng đèn hạnh phúc

    Bà chủ của Happy Kibu, đang nuôi ước mơ xây dựng một doanh nghiệp hạnh phúc.